Prezydium (kadencja 2016-2020)
1. STRUZIK Adam – Prezes
2. ZGORZELSKI Jan – Prezes Honorowy
3. KOMINEK Tomasz –Wiceprezes
4. KWIATKOWSKI Stanisław – Wiceprezes
5. PATROWICZ Monika – Wiceprezes
6. GUTKOWSKA Anna – Sekretarz
7. PESTA Jan – Skarbnik
8. BOMBALICKA Małgorzata – Członek
9. DYŚKIEWICZ Piotr – Członek
10. KĘSICKA Lucyna – Członek
11. KRZEWSKI Wojciech – Członek
12. OLEJNICKI Krzysztof – Członek
13. STRUZIK Małgorzata – Członek


Zarząd (kadencja 2016-2020)
1. STRUZIK Adam – Prezes
2. ZGORZELSKI Jan – Prezes Honorowy
3. KOMINEK Tomasz –Wiceprezes
4. KWIATKOWSKI Stanisław – Wiceprezes
5. PATROWICZ Monika – Wiceprezes
6. GUTKOWSKA Anna – Sekretarz
7. PESTA Jan – Skarbnik
8. AMBROZIAK Ewelina – Członek
9. BIELSKI Andrzej – Członek
10. BOMBALICKA Małgorzata – Członek
11. BURY Michał – Członek
12. DYŚKIEWICZ Piotr – Członek
13. GAWLIK Ewa – Członek
14. GÓRECKA Jolanta – Członek
15. KAPTURSKI Robert – Członek
16. KĘSICKA Lucyna – Członek
17. KLIMOWICZ Katarzyna – Członek
18. KRAJEWSKI Karol – Członek
19. KRÓLIKOWSKA Katarzyna – Członek
20. KRZEWSKI Wojciech – Członek
21. KURPIASIAK Danuta – Członek
22. MARCINIAK Tadeusz – Członek
23. OLEJNICKI Krzysztof – Członek
24. STRUZIK Małgorzata – Członek
25. SULKOWSKA Agnieszka – Członek


Komisja Rewizyjna (kadencja 2016-2020)
1. SOŁTYSZEWSKA Krystyna – Przewodnicząca
2. MAKSYMIUK Zdzisław – Wiceprzewodniczący
3. MALUŻYŃSKA Stanisława – Sekretarz


Koła Miasta Płocka i ich Prezesi:
Koło nr 1 – (Borowiczki, Imielnica, Podolszyce Południe, Podolszyce Północ, Zielony Jar) – Prezes BOMBALICKA Małgorzata
Koło nr 2 – (Dworcowa, Kochanowskiego, Międzytorze, Trzepowo, Wyszogrodzka) – Prezes KĘSICKA Lucyna
Koło nr 3 – (Ciechomice, Góry, Kolegialna, Pradolina Wisły, Radziwie, Skarpa, Stare Miasto) – Prezes KRZEWSKI Wojciech
Koło nr 4 – (Miodowa, Łukasiewicza, Tysiąclecia, Winiary) – Prezes KWIATKOWSKI Stanisław