„Szlachetna paczka” – jedna z najlepszych akc

ji charytatywnych w naszym kraju. Cieszymy się, że od kilku lat możemy w niej uczestniczyć…