Dziś w Sejmie wspólnie z samorządowcami Magdalena Biernacka (starosta nowodworski), Wójt Gminy Żabia Wola Halina Wawruch, Józef Kurek (burmistrz Mszczonowa) i Andrzej Samoraj (burmistrz Drobina) przekazaliśmy apel skierowany do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ruch Obrony Polskiej Samorządności apeluje o zaprzestanie demontażu polskich samorządów. Mowa o odbieraniu kolejnych kompetencji, ale i o ostatnim pomyśle PiS – wprowadzeniu dwukadencyjności (oczywiście, tylko w samorządach). Chodzi o pozbycie się konkurencji, z którą nie ma się szansy wygrać w uczciwych wyborach. To czysta demagogia i próba wyeliminowania blisko 70 proc. najlepszych samorządowców w kraju!