Kolejne Powiaty mają dość odgórnych nakazów! Samorządowcy z Powiatów: Płockiego, Gostynińskiego i Sierpeckiego powołali odziały powiatowe Ruchu Obrony Polskiej Samorządności. Liderzy ROPS wspólnie z Marszałkiem Woje

wództwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem zaapelowali do Prezesa PiS o zaprzestanie niszczenia Polskich samorządów.