Polskie Stronnictwo Ludowe od samego początku było przeciwne zamiarom zmian w polskiej edukacji,. Konsekwencją tego stanowiska jest przystąpienie do Komitetu referendalnego i zobowiązanie się do tego, że przez wszystkie nasze struktury przeprowadzimy akcję referendalną przeciwko tej złej zmianie.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, inicjując ruch na rzec przeprowadzenia referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty, zwrócił się do ugrupowań parlamentarnych i pozaparlamentarnych, stowarzyszeń rodziców, organizacji pozarządowych, korporacji samorządowych i innych podmiotów krytycznie oceniających reformę oświaty – o przystąpienie do komitetu referendalnego, którego członkowie będą prowadzili kampanię informacyjną oraz zbierali podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy oświaty, ponieważ jest to kwestia o najważniejszym znaczeniu dla Państwa oraz jego Obywateli i Obywatelek.

Dziś, 3 lutego reprezentując Polskie Stronnictwo Ludowe w siedzibie ZNP w Płocku wspólnie z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Miasta Płocka, Powiatu Płockiego, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, SLD, OPZZ i KOD podpisaliśmy deklarację na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy oświaty.