Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku planuje przekształcenie w Akademię Mazowiecką. Ma zwiększać jakość kształcenia, aby przyciągnąć studentów z całego kraju.