Przekazanie amb
ulansów dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku