Radni Miasta Płocka (kadencja 2018-2023)
STRUZIK Małgorzata (okręg wyborczy nr 1)
KOMINEK Tomasz (okręg wyborczy nr 3)
LATARSKI Lech (okręg wyborczy nr 2)
DERLUKIEWICZ Anna (okręg wyborczy nr 4)


Wiceprezydent Miasta Płocka (kadencja 2018-2023)
DYŚKIEWICZ Piotr


Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego (okręg wyborczy nr 4 , kadencja 2018-2023)
OBERMEYER Paweł Jerzy
ORLIŃSKI Mirosław Adam – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
STRUZIK Adam Krzysztof – Marszałek Województwa Mazowieckiego
WOJNAROWSKI Konrad


Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (okręg wyborczy nr 16 , kadencja 2015-2019)
ZGORZELSKI Piotr


Poseł do Parlamentu Europejskiego (okręg wyborczy nr 5 , kadencja 2014-2019)
KALINOWSKI Jarosław