Radni Miasta Płocka (kadencja 2014-2018)
1. KOMINEK Tomasz (okręg wyborczy nr 3)
2. SOSNOWSKI Michał (okręg wyborczy nr 4)
3. STRUZIK Małgorzata (okręg wyborczy nr 1)
4. TWARDY Michał (okręg wyborczy nr 2)


Wiceprezydent Miasta Płocka (kadencja 2014-2018)
DYŚKIEWICZ Piotr


Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego (okręg wyborczy nr 4 , kadencja 2014-2018)
1. CHRZANOWSKI Witold
2. GAŃKO Grzegorz
3. KRAWCZYK Wiesława
4. OBERMEYER Paweł Jerzy
5. ORLIŃSKI Mirosław Adam
6. STRUZIK Adam Krzysztof – Marszałek Województwa Mazowieckiego


Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (okręg wyborczy nr 16 , kadencja 2015-2019)
ZGORZELSKI Piotr


Poseł do Parlamentu Europejskiego (okręg wyborczy nr 5 , kadencja 2014-2019)
KALINOWSKI Jarosław