Zarząd (kadencja 2016-2019)
1. KRAJEWSKI Karol – Prezes, Wiceprezes Forum Młodych Ludowców Województwa Mazowieckiego
2. TRUSZKOWSKA Karolina – I Wiceprezes
3. PIETRZAK-DZIK Sylwia – II Wiceprezes
4. CYRANKOWSKA Oliwia – Sekretarz
5. WYCZAŁKOWSKI Adrian – Skarbnik


Komisja Rewizyjna (kadencja 2016-2019)
1. PIELAT Agnieszka  – Przewodniczący
2. LEWANDOWSKA Lidia– Zastępca przewodniczącego
3. KOMINEK Emila – Sekretarz
4. URA Małgorzata– Członek
5. MUTRYN Radosław – Członek


Prezesi Honorowi:
1. BURY Michał – 2 Prezes Forum Młodych Ludowców Miasta Płocka
2. KOMINEK Tomasz – 3 Prezes Forum Młodych Ludowców Miasta Płocka


Byli Prezesi Forum Młodych Ludowców Miasta Płocka i Powiatu Płockiego:
Michał Sójka – 1 Prezes Forum Młodych Ludowców Miasta Płocka i Powiatu Płockiego
Michał Rogański – 2 Prezes Forum Młodych Ludowców Miasta Płocka i Powiatu Płockiego
Dorota Głuchowska – 3 Prezes Forum Młodych Ludowców Miasta Płocka i Powiatu Płockiego

Byli Prezesi Forum Młodych Ludowców Miasta Płocka:
Jakub Struzik – 1 Prezes Forum Młodych Ludowców Miasta Płocka
Michał Bury– 2 Prezes Forum Młodych Ludowców Miasta Płocka
Tomasz Kominek – 3 Prezes Forum Młodych Ludowców Miasta Płocka
Łukasz Dąbrowski – 4 Prezes Forum Młodych Ludowców Miasta Płocka

Były Prezes Forum Młodych Ludowców Powiatu Płockiego:
Agnieszka Sulkowska – 1 Prezes Forum Młodych Ludowców Powiatu Płockiego