Wczoraj późnym popołudniem odbyło się walne posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze FML Miasta Płocka. Posiedzenie otworzył dotychczasowy Prezes FML Miasta Płocka, kolega Tomasz Kominek, który podziękował wszystkim młodym ludowcom na wspólną pracę, zwłaszcza przez ostatni rok. W ostatnim czasie FML wraz z macierzystym Polskim Stronnictwem Ludowym aktywnie działał na rzecz rozwoju więzi społecznych i demokratycznych w społeczeństwie płockim, także po przez swoje zaangażowanie w wybory do Rad Osiedlowych, oraz przez działalność wolontariacką i prospołeczną przy organizacji np. turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży w każdym wieku. W chwilę po złożeniu przez ustępującego prezesa sprawozdania z działalności FML, rozpoczęła się część wyborcza. Młodzi Ludowcy na nowego prezesa w głosowaniu tajnym wybrali kolegę Łukasza Dąbrowskiego. Nowy prezes otrzymał gratulacje od FML, kolegi Tomasza Kominka, a także zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, kolegów: Michała Twardego, Lecha Dąbrowskiego oraz Adama Orlińskiego Prezesa FML Województwa Mazowieckiego. Nowy Prezes FML Miasta Płocka Łukasz Dąbrowski podziękował wszystkim za wybór na prezesa i zapowiedział kontynuowanie działalności rozpoczętej przez kolegę Kominka, oraz zwiększenie aktywności FML w mieście Płocku poprzez działalność prospołeczną – której jak sam mówi jest wielkim zwolennikiem.
– Będę robił wszystko, abyśmy byli jak jedna drużyna, której celem jest dobro naszych mieszkańców, sąsiadów, przyjaciół i ludzi, którzy pokładają w nas swoją nadzieję. Wierzę w to, że jako jedna ludowa rodzina będziemy się wzajemnie wspierali w swoich dążeniach – mówił Prezes FML Miasta Płocka Łukasz Dąbrowski.
W następnej kolejności rozpoczęły się wybory Zarządu.
Ostatecznie wybrano koleżanki i kolegów:
Zarząd FML Miasta Płocka:
Wiceprezes – Arkadiusz Turowski
Wiceprezes – Przemysław Dziewirz
Skarbnik – Marcin Alan Jelec
Sekretarz – Ewelina Słomska
Członek Zarządu – Michał Strzałkowski
Członek Zarządu – Magdalena WojtalewiczKomisja Rewizyjna FML Miasta Płocka:
Tomasz Kominek
Jakub Struzik
Michał Bury
Anna Jelec
Karol KrajewskiPodczas wczorajszego spotkania cennych rad dla młodych ludowców udzielili członkowie macierzystego PSL. Kolega Michał Twardy – który był gospodarzem spotkania, reprezentując Prezesa PSL Miasta Płocka, kolegę Adama Struzika – chwalił dotychczasową pracę FML i jego zaangażowanie w działalność na każdym szczeblu aktywności polityczno-społecznej. Kolega Lech Dąbrowski doradzał młodym ludowcom jak należy funkcjonować w koleżeństwie i jak sam mówił, jedność i momentami odrzucenie własnych aspiracji charakteryzuje ludową rodzinę. Dlatego jesteśmy najlepszą alternatywą dla ludzi, którzy mają dość ciągłych potyczek, a chcą działać dla swojej ojczyzny w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu. Przybyły w między czasie kolega Prezes FML Wojewódźtwa Mazowieckiego Adam Orliński mówił o tym jakie sukcesy odnosi FML w innych częściach kraju. Przypomniał także, że potrzeba także dużego samozaparcia i zmysłu organizacyjnego aby wiele inicjatyw mogła się odbyć na wysokim poziomie. Goście ponadto życzyli zarówno nowemu prezesowi jak i całemu młodemu koleżeństwu sukcesów, odwagi i determinacji w swojej działalności. Za te słowa FML w Płocku gorąco dziękuje i liczy na owocną współpracę z Polskim Stronnictwem Ludowym, w którym jak do tej pory miał bezgraniczne oparcie i pomoc.
Gratulujemy Prezesowi Miasta Płocka Łukaszowi Dąbrowskiemu, oraz Zarządowi i Komisji Rewizyjnej wyboru na najbliższe lata i życzymy wielu wielkich sukcesów. Koleżanki i Koledzy Forum Młodych Ludowców Miasta Płocka.